ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید
Browse extensions by category

New Price
Transfer
Renewal
.ir
6,000 تومان
1 سال
5,500 تومان
1 سال
6,000 تومان
1 سال
.ایران
6,000 تومان
1 سال
5,500 تومان
1 سال
6,000 تومان
1 سال
.org.ir
6,000 تومان
1 سال
5,500 تومان
1 سال
6,000 تومان
1 سال
.net.ir
6,000 تومان
1 سال
5,500 تومان
1 سال
6,000 تومان
1 سال
.gov.ir
6,000 تومان
1 سال
5,500 تومان
1 سال
6,000 تومان
1 سال
.co.ir
6,000 تومان
1 سال
5,500 تومان
1 سال
6,000 تومان
1 سال
.id.ir
6,000 تومان
1 سال
5,500 تومان
1 سال
6,000 تومان
1 سال
.sch.ir
6,000 تومان
1 سال
5,500 تومان
1 سال
6,000 تومان
1 سال
.ac.ir
6,000 تومان
1 سال
5,500 تومان
1 سال
6,000 تومان
1 سال
.com
270,000 تومان
1 سال
270,000 تومان
1 سال
270,000 تومان
1 سال
.net
270,000 تومان
1 سال
270,000 تومان
1 سال
270,000 تومان
1 سال
.org
280,000 تومان
1 سال
280,000 تومان
1 سال
280,000 تومان
1 سال
.info
250,000 تومان
1 سال
250,000 تومان
1 سال
250,000 تومان
1 سال
.biz
320,000 تومان
1 سال
320,000 تومان
1 سال
320,000 تومان
1 سال
.bz
1,500,000 تومان
1 سال
1,500,000 تومان
1 سال
1,500,000 تومان
1 سال
.co
600,000 تومان
1 سال
600,000 تومان
1 سال
600,000 تومان
1 سال
.asia
500,000 تومان
1 سال
500,000 تومان
1 سال
500,000 تومان
1 سال
.us
300,000 تومان
1 سال
300,000 تومان
1 سال
300,000 تومان
1 سال
.ws
1,000,000 تومان
1 سال
1,000,000 تومان
1 سال
1,000,000 تومان
1 سال
.in
500,000 تومان
1 سال
500,000 تومان
1 سال
500,000 تومان
1 سال
.cc
720,000 تومان
1 سال
720,000 تومان
1 سال
720,000 تومان
1 سال
.ca
900,000 تومان
1 سال
900,000 تومان
1 سال
900,000 تومان
1 سال
.de
400,000 تومان
1 سال
400,000 تومان
1 سال
400,000 تومان
1 سال
.ru
520,000 تومان
1 سال
520,000 تومان
1 سال
520,000 تومان
1 سال
.es
360,000 تومان
1 سال
360,000 تومان
1 سال
360,000 تومان
1 سال
.eu
360,000 تومان
1 سال
360,000 تومان
1 سال
360,000 تومان
1 سال
.me
640,000 تومان
1 سال
640,000 تومان
1 سال
640,000 تومان
1 سال
.mn
1,400,000 تومان
1 سال
1,400,000 تومان
1 سال
1,400,000 تومان
1 سال
.mobi
600,000 تومان
1 سال
600,000 تومان
1 سال
600,000 تومان
1 سال
.name
400,000 تومان
1 سال
400,000 تومان
1 سال
400,000 تومان
1 سال
.tel
500,000 تومان
1 سال
500,000 تومان
1 سال
500,000 تومان
1 سال
.tv
900,000 تومان
1 سال
900,000 تومان
1 سال
900,000 تومان
1 سال
.xyz
360,000 تومان
1 سال
360,000 تومان
1 سال
360,000 تومان
1 سال
.im
860,000 تومان
1 سال
860,000 تومان
1 سال
860,000 تومان
1 سال

Please choose a category from above.


 افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

 دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد! *


* Excludes certain TLDs and recently renewed domains