ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید
Browse extensions by category

New Price
Transfer
Renewal
.ir
6000.00 تومان
1 سال
5500.00 تومان
1 سال
6000.00 تومان
1 سال
.ایران
6000.00 تومان
1 سال
5500.00 تومان
1 سال
6000.00 تومان
1 سال
.org.ir
6000.00 تومان
1 سال
5500.00 تومان
1 سال
6000.00 تومان
1 سال
.net.ir
6000.00 تومان
1 سال
5500.00 تومان
1 سال
6000.00 تومان
1 سال
.gov.ir
6000.00 تومان
1 سال
5500.00 تومان
1 سال
6000.00 تومان
1 سال
.co.ir
6000.00 تومان
1 سال
5500.00 تومان
1 سال
6000.00 تومان
1 سال
.id.ir
6000.00 تومان
1 سال
5500.00 تومان
1 سال
6000.00 تومان
1 سال
.sch.ir
6000.00 تومان
1 سال
5500.00 تومان
1 سال
6000.00 تومان
1 سال
.ac.ir
6000.00 تومان
1 سال
5500.00 تومان
1 سال
6000.00 تومان
1 سال
.com
150000.00 تومان
1 سال
150000.00 تومان
1 سال
150000.00 تومان
1 سال
.net
150000.00 تومان
1 سال
150000.00 تومان
1 سال
150000.00 تومان
1 سال
.org
160000.00 تومان
1 سال
160000.00 تومان
1 سال
160000.00 تومان
1 سال
.info
130000.00 تومان
1 سال
130000.00 تومان
1 سال
130000.00 تومان
1 سال
.biz
170000.00 تومان
1 سال
170000.00 تومان
1 سال
170000.00 تومان
1 سال
.bz
550000.00 تومان
1 سال
550000.00 تومان
1 سال
550000.00 تومان
1 سال
.co
300000.00 تومان
1 سال
300000.00 تومان
1 سال
300000.00 تومان
1 سال
.asia
250000.00 تومان
1 سال
250000.00 تومان
1 سال
250000.00 تومان
1 سال
.us
150000.00 تومان
1 سال
150000.00 تومان
1 سال
150000.00 تومان
1 سال
.ws
500000.00 تومان
1 سال
500000.00 تومان
1 سال
500000.00 تومان
1 سال
.in
250000.00 تومان
1 سال
250000.00 تومان
1 سال
250000.00 تومان
1 سال
.cc
370000.00 تومان
1 سال
370000.00 تومان
1 سال
370000.00 تومان
1 سال
.ca
420000.00 تومان
1 سال
420000.00 تومان
1 سال
420000.00 تومان
1 سال
.de
200000.00 تومان
1 سال
200000.00 تومان
1 سال
200000.00 تومان
1 سال
.ru
260000.00 تومان
1 سال
260000.00 تومان
1 سال
260000.00 تومان
1 سال
.es
180000.00 تومان
1 سال
180000.00 تومان
1 سال
180000.00 تومان
1 سال
.eu
180000.00 تومان
1 سال
180000.00 تومان
1 سال
180000.00 تومان
1 سال
.me
320000.00 تومان
1 سال
320000.00 تومان
1 سال
320000.00 تومان
1 سال
.mn
700000.00 تومان
1 سال
700000.00 تومان
1 سال
700000.00 تومان
1 سال
.mobi
300000.00 تومان
1 سال
300000.00 تومان
1 سال
300000.00 تومان
1 سال
.name
200000.00 تومان
1 سال
200000.00 تومان
1 سال
200000.00 تومان
1 سال
.tel
250000.00 تومان
1 سال
250000.00 تومان
1 سال
250000.00 تومان
1 سال
.tv
450000.00 تومان
1 سال
450000.00 تومان
1 سال
450000.00 تومان
1 سال
.xyz
180000.00 تومان
1 سال
180000.00 تومان
1 سال
180000.00 تومان
1 سال
.im
430000.00 تومان
1 سال
430000.00 تومان
1 سال
430000.00 تومان
1 سال

Please choose a category from above.


 افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

 دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد! *


* Excludes certain TLDs and recently renewed domains