ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید
Browse extensions by category

New Price
Transfer
Renewal
.ir
0.47دلار
1 سال
0.47دلار
1 سال
0.47دلار
1 سال
.ایران
0.47دلار
1 سال
0.47دلار
1 سال
0.47دلار
1 سال
.org.ir
0.47دلار
1 سال
0.47دلار
1 سال
0.47دلار
1 سال
.net.ir
0.47دلار
1 سال
0.47دلار
1 سال
0.47دلار
1 سال
.gov.ir
0.47دلار
1 سال
0.47دلار
1 سال
0.47دلار
1 سال
.co.ir
0.47دلار
1 سال
0.47دلار
1 سال
0.47دلار
1 سال
.id.ir
0.47دلار
1 سال
0.47دلار
1 سال
0.47دلار
1 سال
.sch.ir
0.47دلار
1 سال
0.47دلار
1 سال
0.47دلار
1 سال
.ac.ir
0.47دلار
1 سال
0.47دلار
1 سال
0.47دلار
1 سال
.com
12.31دلار
1 سال
12.31دلار
1 سال
12.31دلار
1 سال
.net
14.50دلار
1 سال
14.50دلار
1 سال
14.50دلار
1 سال
.org
13.59دلار
1 سال
13.59دلار
1 سال
13.59دلار
1 سال
.info
15.00دلار
1 سال
15.00دلار
1 سال
15.00دلار
1 سال
.biz
15.00دلار
1 سال
15.00دلار
1 سال
15.00دلار
1 سال
.bz
23.00دلار
1 سال
23.00دلار
1 سال
23.00دلار
1 سال
.co
28.00دلار
1 سال
28.00دلار
1 سال
28.00دلار
1 سال
.asia
14.60دلار
1 سال
14.60دلار
1 سال
14.60دلار
1 سال
.us
13.00دلار
1 سال
13.00دلار
1 سال
13.00دلار
1 سال
.ws
23.00دلار
1 سال
23.00دلار
1 سال
23.00دلار
1 سال
.in
23.00دلار
1 سال
23.00دلار
1 سال
23.00دلار
1 سال
.cc
34.00دلار
1 سال
34.00دلار
1 سال
34.00دلار
1 سال
.ca
15.30دلار
1 سال
15.30دلار
1 سال
15.30دلار
1 سال
.de
8.50دلار
1 سال
8.50دلار
1 سال
8.50دلار
1 سال
.ru
22.30دلار
1 سال
22.30دلار
1 سال
22.30دلار
1 سال
.es
13.85دلار
1 سال
13.85دلار
1 سال
13.85دلار
1 سال
.eu
13.85دلار
1 سال
13.85دلار
1 سال
13.85دلار
1 سال
.me
15.30دلار
1 سال
15.30دلار
1 سال
15.30دلار
1 سال
.mn
53.85دلار
1 سال
53.85دلار
1 سال
53.85دلار
1 سال
.mobi
19.23دلار
1 سال
19.23دلار
1 سال
19.23دلار
1 سال
.name
19.23دلار
1 سال
19.23دلار
1 سال
19.23دلار
1 سال
.tel
14.62دلار
1 سال
14.62دلار
1 سال
14.62دلار
1 سال
.tv
30.77دلار
1 سال
30.77دلار
1 سال
30.77دلار
1 سال
.xyz
13.07دلار
1 سال
13.07دلار
1 سال
13.07دلار
1 سال
.im
19.23دلار
1 سال
19.23دلار
1 سال
19.23دلار
1 سال

Please choose a category from above.


 افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

 دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد! *


* Excludes certain TLDs and recently renewed domains