اخبار

آخرین اخبار CentralClubs Hosting

Wednesday, August 30, 2017

با سلام با توجه به اینکه رجیسترار ریل تایم ایران را تحریم نموده است، با پیگیری‌های صورت گرفته امکان انتقال دامنه‌های بین المللی به رجیسترار جدید فراهم شده و تمامی دامنه‌ها باید تا حداکثر 6 ماه آینده به رجیسترار جدید منتقل گردند، در غیر این صورت از دسترس خارج خواهد شد لازم به ذکر است هزینه انتقال نیز مشابه هزینه یکسال تمدید دامنه می‌باشد که البته بعد از انتقال، دامنه برای یکسال تمدید...


بیشتر »