سرور مجازي

VPS UK A


 
45000.00 تومان
MonatlichDisk Space Quota 50GB

Bandwidth Unlimited

RAM 1GB

CPU 750MHZ Dedicated, Up to 1.5GHZ Shared

Port 1000Mbps

IP Address 1

Free OS

UK Server


VPS UK B


 
85000.00 تومان
MonatlichDisk Space Quota 100GB

Bandwidth Unlimited

RAM 2GB

CPU 1GHZ Dedicate, Up to 2GHZ Shared

Port 1000Mbps

IP Address 1

Free OS

UK Server


VPS UK C


 
150000.00 تومان
MonatlichDisk Space Quota 300GB

Bandwidth Unlimited

RAM 4GB

CPU 2GHZ Dedicate, Up to 3GHZ Shared

Port 1000Mbps

IP Address 1

Free OS

UK Server


VPS UK D


 
250000.00 تومان
MonatlichDisk Space Quota 200GB

Bandwidth Unlimited

RAM 8GB

CPU 3GHZ Dedicate, Up to 3.2GHZ Shared

Port 1000Mbps

IP Address 1

Free OS

UK Server


VPS US A


 
45000.00 تومان
MonatlichDisk Space Quota 25GB

Bandwidth 2000GB

RAM 1GB

CPU Dual Xeon E5-2620 1 Core

Port 1000Mbps

IP Address 1

Free OS

USA Server


VPS US B


 
65000.00 تومان
MonatlichDisk Space Quota 50GB

Bandwidth 3000GB

RAM 2GB

CPU Dual Xeon E5-2620 1 Core

Port 1000Mbps

IP Address 1

Free OS

USA Server


VPS US C


 
125000.00 تومان
MonatlichDisk Space Quota 100GB

Bandwidth 4000GB

RAM 4GB

CPU Dual Xeon E5-2620 2 Core

Port 1000Mbps

IP Address 1

Free OS

USA Server


VPS US D


 
170000.00 تومان
MonatlichDisk Space Quota 200GB

Bandwidth 5000GB

RAM 8GB

CPU Dual Xeon E5-2620 2 Core

Port 1000Mbps

IP Address 1

Free OS

USA Server


VPS US E


 
270000.00 تومان
MonatlichDisk Space Quota 300GB

Bandwidth 5000GB

RAM 8GB

CPU Dual Xeon E5-2620 2 Core

Port 1000Mbps

IP Address 1

Free OS

USA Server


VPS IR A


 
75000.00 تومان
MonatlichDisk Space Quota 25GB

Bandwidth 200GB

RAM 1GB

CPU 1 Core

Port 100Mbps

IP Address 1

Free OS

IRAN Server


VPS IR B


 
135000.00 تومان
MonatlichDisk Space Quota 50GB

Bandwidth 300GB

RAM 2GB

CPU 1 Core

Port 100Mbps

IP Address 1

Free OS

IRAN Server


VPS IR C


 
220000.00 تومان
MonatlichDisk Space Quota 100GB

Bandwidth 400GB

RAM 4GB

CPU 2 Core

Port 100Mbps

IP Address 1

Free OS

IRAN Server


VPS IR D


 
400000.00 تومان
MonatlichDisk Space Quota 200GB

Bandwidth 500GB

RAM 8GB

CPU 2 Core

Port 100Mbps

IP Address 1

Free OS

IRAN Server